अग्निशमन विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र व ईतर अग्निशामक उपाययोजना करणे गरजेचे.

अग्निशमन विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र व ईतर अग्निशामक उपाययोजना करणे गरजेचे. उन्‍हाळ्याचे दिवस लक्षात घेता शहरातील नागरिकांनी परिसरातील कचरा जाळू नये. मनपा प्रशासन. अकोला दि. 8 एप्रील 2024 – उन्‍हाळ्याचे … Read More