अकोला लोकसभा ; आतापर्यंत मतदानाची टक्केवारी

Spread the love

अकोला पश्चिम – 30    –      28.50%

अकोला पूर्व – 31       –       34.10%

आकोट – 28              –        31.52%

बालापुर – 29             –         33.11%

मूर्तिजापुर – 32         –          33.47%

रिसोड – 33               –            32.92

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *