अकोला लोकसभा ; मतदानाची अंतिम टक्केवारी 61.79%

Spread the love

अकोला लोकसभा ; मतदानाची अंतिम टक्केवारी 61.79%

अकोला पश्चिम – – 54.88%

अकोला पूर्व — – 59.36%

आकोट – —–64.02%

बालापुर —– 66.58%

मूर्तिजापुर – —–64.52%

रिसोड – —–62.43%

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *