अकोला लोकसभा ; मतदानाची टक्केवारी 58.09%

Spread the love

अकोला लोकसभा ; मतदानाची टक्केवारी 58.09%

अकोला पश्चिम 30 ——— 50.10%

अकोला पूर्व – 31  ———-  58.16%

आकोट – 28  ———– 60.50%

बालापुर – 29  ———- 61.69%

मूर्तिजापुर -32   ——— 58.81%

रिसोड – 33  —— 60.1%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *