अकोल्यात वादळी वारा: मंगरुळपीर रस्त्यावर विशालकाय वृक्ष कोसळले; वाहतूक बंद, वीज पुरवठा खंडित

अकोल्यात वादळी वारा: मंगरुळपीर रस्त्यावर विशालकाय वृक्ष कोसळले; वाहतूक बंद, वीज पुरवठा खंडित जि.प.काॅलीनी समोरील रस्त्यावर विद्युत तारेसह मोठे झाड पडल्याने वाहतुक बंद ,वीज पुरवठा खंडित वादळी वाऱ्यासह पाऊस होऊन … Read More