अकोला : स्‍वातंत्र्याचा अमृत महोत्‍सवा निमित्‍त मनपा कार्यालय येथे सामुहिक राष्‍टगानचे आयोजन.

अकोला : स्‍वातंत्र्याचा अमृत महोत्‍सवा निमित्‍त मनपा कार्यालय येथे सामुहिक राष्‍टगानचे आयोजन.