अकोला : अकोल्यातील काला चबुतरा ट्रस्ट इमारतीची भिंत कोसळली ! कोणतीही जीवित हानी नाही

अकोला : अकोल्यातील काला चबुतरा ट्रस्ट इमारतीची भिंत कोसळली ! कोणतीही जीवित हानी नाही