बौध्द धम्मीय संघाठण वाढवीण्यासाठी सार्वजनिक भीम जयंतीचे आयोजन

बौध्द धम्मीय संघाठण वाढवीण्यासाठी सार्वजनिक भीम जयंतीचे आयोजन डॉ.राजरत्न आंबेडकर प्रणित भारतीय बौद्ध महासभाअकोला जिल्ह्याचा उपक्रम अकोला : भारतीय बौद्ध महासभा  अर्थात दि बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सुरू … Read More